Bortkjøring av avfall

Oppussing genererer mye rot, støv og søppel, vi hjelper deg med bortkjøring av avfall, sørger for rett sortering og søppelhåndtering. 

Vi tar på oss bortkjøring av avfall i store og små mengder. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og et godt tilbud.