Bilservice


Bilservice

Bilservice,  vedlikehold og enklere reparasjoner av motorkjøretøy

Hvordan gjør vi jobben ..?

vi samarbeider med godkjente bilverksteder. vi henter bilen hjemmefra og leverer den til bilverkstedet og det koster igjen ting. deretter sjekker våre bilmekanikere bilen og skrive oversikt på hva må repareres og hva som er feil. vi tar kontakt med deg med engang vi får oversikt over feilene i bilen. vi gir deg en rimelig pris du får ikke hos andre. 

Du vil alltid få en uforpliktende pris.

du kan velge om du vil reparere bilen hos oss eller hos noen andre.


du betaler ikke noe når vi henter bilen.

du betaler ikke noe etter vi ga deg et tilbud og du takket nei til.

vi leverer bilen tilbake uten kostnader.