Brukervilkår - Person

Brukervilkår - Person

1. smajobber.com er en tjeneste på internett der privatpersoner og bedrifter (heretter ”Brukeren”) kan legge ut jobber de ønsker utført ut på anbud. Håndverksbedrifter og andre tjenesteytere kan gjennom denne tjenesten gi deg tilbud på å utføre det arbeidet du har beskrevet.

2. Ved å registrere deg på tjenesten når du legger ut anbud, aksepterer du samtidig de til enhver tid gjeldende brukervilkår for smajobber.com. Brukervilkårene ligger tilgjengelig på smajobber.com . Ved vesentlige endringer av vilkårene vil Brukeren få varsel sendt til sin registrerte e-postadresse 30 dager før de nye vilkårene gjøres gjeldende.

3. Brukeren er selv ansvarlig for at de opplysninger som oppgis på brukerprofilen til enhver tid er korrekte. Videre er Brukeren ansvarlig for at anbudene inneholder relevante og riktige opplysninger om det arbeid som ønskes utført. Brukeren er ansvarlig for at anbud og annet brukerpublisert innhold som publiseres på smajobber.com ikke er lovstridig, eller på annen måte urimelig eller støtende. smajobber.com er ikke ansvarlig for Brukerens brudd på brukervilkårene eller lovgivningen, og Brukeren skal holde småjobber skadesløs for ethvert ansvar som måtte følge av slike forhold.

4. Brukerens anbudsutlysning vil legges ut på småjobber, hvor den vil være tilgjengelig i opptil 45 dager, eller inntil Brukeren deaktiverer anbudet. Ved deaktivering fjernes anbudsutlysningen automatisk. småjobber forbeholder seg retten til å lagre brukerpublisert materiale og annet brukerinnhold så lenge sm finner det ønskelig. Dette gjelder selv om du sletter deg selv som bruker av siden. Småjobber forbeholder seg retten til å ta i bruk materiale publisert av Småobber brukere, også på andre sider og i andre sammenhenger. Brukerpublisert materiale på Småjobber kan bli benyttet i markedsføring av tjenesten. Brukeren samtykker å motta e-poster relatert til jobben som legges ut på Småjobber. Brukeren samtykker også til å motta nyhetsbrev fra Småjobber tilsendt elektronisk. E-poster og nyhetsbrev fra Småjobber kan også inneholde informasjon og markedsføring fra våre samarbeidspartnere. Brukeren kan selv melde seg av nyhetsbrevet.

5. Dersom en anbudsutlysning anses for å være i strid med brukervilkårene, har Småjobber rett til å fjerne eller endre denne. Videre Småjobber rett til å endre på en anbudsutlysnings innhold, utseende og inndeling uten forutgående varsel. Innhold fra brukeren som er i strid med brukeravtalen eller norsk lov, må ikke lastes opp eller publiseres på Småjobber. Brudd på bestemmelsen her kan medføre utestengning fra tjenesten. Det er ikke lov å laste opp eller publisere innhold som

  • er diskriminerende, rasistisk, pornografisk, blasfemisk, ærekrenkende eller truende. Mobbing og hetsende utsagn er også forbudt.
  • strider mot markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven
  • krenker eller griper inn i en tredjeparts immaterielle rettigheter. Dette gjelder særlig opphavsretten til film, video, musikk og dataprogrammer. Ved tilgjengeliggjøring av rettighetsbeskyttet materiale, er det påkrevd at rettighetshaver har godkjent handlingen kan karakteriseres som ”spam”, verving eller annen form for reklame
  • annet innhold som er i strid med Norsk lov eller som er egnet til å støte eller krenke andre

6.  Småjobber er en ren formidlingstjeneste mellom Brukeren og håndverkerbedrifter. Småjobber er ikke en del av avtalen mellom Brukeren og håndverkerbedriften, og har intet ansvar for eventuelle forhold som oppstår i avtaleforholdet dem imellom.

7. Anbudsutlysningene som sidens brukere legger ut, kan ikke anses som bindende kontrakter og anbudene kan oppdateres og endres av brukeren. Brukeren bør inngå konkrete avtaler med den enkelte håndverker før utførelsen av det enkelte oppdrag. Småjobber er ikke part og bærer intet ansvar under slike avtaler

 8. Småjobber kan ikke holdes ansvarlig for tekniske feil eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes, for eksempel ved nedetid for servere, teknisk svikt på nettsiden, eller andre lignende forhold.

9. Småjobber tilstreber å tilby seriøse håndverkstjenester til sidens brukere. Småjobber anser det derfor som ønskelig at sidens brukere evaluerer håndverksbedriften etter at oppdraget er fullført. Småjobber påtar seg ikke ansvar for eventuelle brukerevalueringer som oppfattes som krenkende, støtende, usanne eller på en hvilken som helst annen måte urimelige. Håndverkere kan skrive tilsvar til slike evalueringer som her er omtalt. Småjobber påtar seg ikke ansvar for eventuelle tilsvar som oppfattes som krenkende, støtende, usanne eller på en hvilken som helst annen måte urimelige. For å kunne publisere en evaluering kreves fullt navn av brukeren. Vi tillater ikke anonyme evalueringer. Evalueringene blir publisert med fullt navn.

10. Småjobber forbeholder seg retten til å endre eller fjerne tekst i annonser eller anbudsutlysninger, dersom teksten inneholder formuleringer i forhold til utførelsen av oppdraget som anses for å kunne være i strid med god forretningsskikk eller lover og regler, eller dersom teksten på annen måte anses som støtende eller upassende. Småjobber pådrar seg ikke noen form for ansvar ved fjerning eller endring av tekst. Ved mistanke om handlinger som er i urettmessige eller i strid med god skikk fra Brukerens side, herunder fiktive eller villedende anbud, vil Småjobber  kunne sette Brukeren i karantene, med melding om å kontakte småjobber omgående. Inntil Brukeren tar kontakt for å oppklare situasjonen, vil tilgangen til tjenesten være redusert eller sperret for Brukeren.

11. Når Brukeren legger ut en annonse eller anbudsutlysning på www.smajobber.com, vil det ta noe tid før annonsen blir publisert på nettsidene. Dette fordi vårt kundesenter vil sikre at overskriften på anbudet er betegnende for etterlyst tjeneste og at annonsen henføres til riktig kategori  p[ www.smajobber.com