graving av tomt /Gravearbeid

Graving av tomt / gravearbeid 

Graving av tomt / gravearbeid

En god utført graving er grunnlaget for et vellykket byggeprosjekt. Vi utfører små og store oppdrag.

Vi tar på oss mange ulike typer grave prosjekter. Blant annet graving av tomt til hus og hytte, graving av grøfter for vann og avløp, drenering og isolering av grunnmur og mange andre store og små grave prosjekter.  Vi har kapasitet til å utføre de fleste oppdrag.utgraving av tomt for byging av bolig

Etter mange år i bransjen har vi god kompetanse og mye erfaring innenfor følgende felt:

  • Rensking av tomt og grunnarbeid til støping
  • Drenering rundt bolig og næringsbygg
  • Rør- og kabelgrøfter
  • Massetransport
  • Planering, terrengtilpasning
  • Klargjøring til asfaltering av innkjørsler og større områder


Rensking av tomt og grunnarbeid til støping
Når du skal bygge hus, må du ha en godt tilpasset tomt. Et godt grunnarbeid er en viktig del av et hvilken som helst byggeprosjekt. Vi kan bistå med fjerning av vegetasjon, opparbeiding av tomt, legging av bunnledninger og klargjøring til støping.


Drenering av kjeller og grunnmur
Drenering er viktig for å holde kjelleren og grunnmuren tørr, og for å unngå skader på boligen. Mange eldre hus og bygninger har dårlig drenering, som kan føre til fuktskader og dårlig inneklima. Har du oppdaget fukt i kjelleren kan det være behov for en ny drenering. Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring.


Vann, avløp og overvann
Fornyelse av vann- og avløpsledninger. På eldre boliger kan taknedløp være koblet på offentlig kloakkledning, og man kan i dag få pålegg om å skille overvann og kloakk. Vi gjør i tillegg installasjon av minirenseanlegg/filtergrøfter og overvannshåndtering i borettslag o.l.

Riving arbeid i oslo

Massetransport
Har du behov for bortkjøring eller tilkjøring av masser i forbindelse med et prosjekt, kan vi bistå med dette. Vi utfører transport av alle typer masser.


Planering, terrengtilpasning
Vi kan hjelpe deg med å gi uteområdet eller hagen et løft, oppussing av skråninger, grøfterensking og lignende.


Klargjøring til asfaltering av innkjørsler og større områder
Vi masseutskifter området som skal asfalteres, slik at asfaltdekket ligger som tiltenkt i mange år. Vi fjerne gamle, ofte dårlig drenerende masser og fyller opp med ny maskinkult og veigrus og avretter området slik at overvann ledes bort og alt er klart til asfaltleggeren.

Hos oss får du alltid en uforpliktende og gratis befaring – ta kontakt idag for en hyggelig prat! få et tilbud